DI repræsenterer over 10.000 danske virksomheder og varetager deres interesser over for offentlige aktører samt tilbyder rådgivning og skaber netværk. Som formand for DI Hovedstaden vil Poul være med til at sætte fokus på strategiske områder, der kan skabe bedre forhold for det danske erhvervsliv i Hovedstadsregionen.

Pouls erfaring med rådgivning af virksomheder i konstant skiftende markedsforhold og i konkurrenceintensive markeder stammer ikke kun fra hans mange år som konsulent, men også fra hans aktive deltagelse i adskillige rådgivningsfora og bestyrelser. Dette har givet ham en både bred og dyb indsigt i de potentialer og forhindringer, som findes internt i virksomhederne, men også eksternt i omverdenen. Hans omfangsrige berøring med det danske erhvervsliv er med andre ord en optimal ballast til jobbet som formand for DI Hovedstaden.

Med Poul Skadhede får DI en markant formandsprofil med stærke holdninger og meninger samt innovativ tankegang. Nyligt har vi oplevet denne komme til udtryk i artiklen ”Tag ansvar, og stop brokkeriet” (som du kan læse her).

”Jeg ser det som min fornemste opgave at medvirke til i samarbejde med den øvrige bestyrelse, at Hovedstadsregionen bliver den helt store vinderregion i Nordeuropa. Og at vi bliver i stand til at tiltrække både investeringer, arbejdskraft og opgaver til regionen.”

”Og så ser jeg selvfølgelig frem til at arbejde lokalt for optimale rammevilkår for DI’s medlemmer i regionen, så de bedst muligt tjener deres interesser. For ikke at tale om at interagere og sparre med kommunerne på det erhvervspolitiske område,” siger Poul selv om sit nye job.

Poul Skadhede er koncerndirektør i Valcon A/S, der er et managementkonsulenthus, der hjælper virksomheder og organisationer med at koble den langsigtede strategi sammen med den daglige drift.

Hos Valcon er vi mere end 300 ansatte. Vi er en skandinaviskbaseret virksomhed, men vi løser opgaver over hele verdenen.