Valcon och First Consulting (inklusive First Technology) har beslutat sig för att göra gemensam sak på sin väg mot att bli ett ledande konsultoch teknikföretag i nordvästra Europa.
Båda företagen kommer att fortsätta verka under sitt eget varumärke med fortsatt fokus på att koppla ihop strategi med operativt arbete för våra kunder och med ökad kapacitet och förmåga i Nordeuropa.

Den nya företagsgruppen kommer att ha kompetens och kapacitet att leda förbättring och förändring av strategiskt motiverat operativt arbete med utgångspunkt i en diger meritlista när det kommer till konsulttjänster vid strategiskt operativt arbete, förändring, digitalisering, teknik och dataanalys/artificiell intelligens.

”Genom att kombinera våra respektive kompetensområden kan vi i ännu högre utsträckning erbjuda våra kunder tjänster som inbegriper de allra senaste lösningarna och på så sätt generera tillväxt och värde. Vi förväntar oss en snabb utveckling av både geografisk marknad, kompetens, kapacitet och tjänster inom alla områden, och att fler företag hakar på”, säger Geert van den Goor, delägare i First Consulting och First Technology

”Vi är stolta att vara med och ta det här fantastiska och stora steget. För Valcon är detta ett effektivt startskott för vår strategiska ambition: Det stärker vår förmåga att ge våra kunder stöd på sin väg mot förändring, inte minst med tanke på deras digitala ambitioner eftersom detta är ett
stort utvecklingssteg i vårt tekniska värdeerbjudande. Och det hjälper oss att attrahera och utveckla de största talangerna inom operativ förändring”, säger Thomas Fischer, Valcons styrelseordförande.

I och med det här steget kommer det sammanslutna företaget att utökas till 520 medarbetare i Nederländerna, Danmark, Sverige, Storbritannien och Tyskland. Företaget kommer att ha en gemensam ledning med Geert van den Goor som Group Managing Partner. Investmentbolaget
Waterland kommer vara majoritetsägare.

Om Valcon
Valcon grundades år 2000 och är ett skandinaviskt konsultföretag som erbjuder tjänster inom strategi och operativt arbete. Med Skandinavien som bas ger Valcon rådgivning åt kundorganisationer över hela världen i sin strävan att uppnå sina strategiska mål och lyckas på sin väg mot förändring. Valcon har cirka 180 anställda som arbetar utifrån kontor i Danmark och Sverige.

About First Consulting
First Consulting (including First Technology) is a fast-growing no-nonsense consulting & technology organisation. With 340 employees, the company focuses on resolving operational issues at customers in the Infrastructure, Utility, Telecom, Retail, Manufacturing, Banking, Insurance and Government sectors. At the heart of this are the operational business processes of the customers, focusing on digitisation and enabling change in organisations. The working method of First Consulting is characterised by analysing process problems and subsequently realising a measurable result, all in close collaboration with the employees of the customers. Since 2019, Waterland Private Equity has been a co-shareholder in First Consulting, in particular to help shaping the buy-and-build strategy of the group.

About Waterland
Waterland is an independent private equity investment group that supports entrepreneurs in realising their growth ambitions. With substantial financial resources and committed industry expertise, Waterland enables its portfolio companies to achieve accelerated growth both organically and through acquisitions. Waterland has offices in the Netherlands (Bussum), Belgium (Antwerp), Germany (Munich and Hamburg), Poland (Warsaw), the UK (Manchester), Denmark (Copenhagen), Ireland (Dublin), Switzerland (Zurich) and France (Paris), and currently manages EUR 6 billion of investor commitments. Since its founding in 1999, Waterland has consistently achieved top-tier investment performance.

 

First Consulting
Geert van den Goor (Managing Partner):

Valcon
Stig Jessen (Joint Managing Partner):

+45 2026 9837

Michael Hjortlund (Joint Managing Partner):

+45 3032 7981

Annette Mystek (pressförfrågan):

+45 2088 7770