På konferencen arrangeret af Valcon, Dansk Industri og Dansk Indkøbs- og Logistik Forum holdt CEO Søren Vammen fra Dansk Indkøbs- og Logistik Forum oplæg om kunde-leverandørsamarbejde i et internationalt og dansk perspektiv. Leverandørsamarbejde er et tema, som kommer frem igen og igen. Men hvorfor er det lige, at vi hele tiden kommer tilbage til dette emne? Svaret på dette kan findes i, at virksomheder og leverandører/underleverandører mødes på forkerte tidspunkter, med de forkerte mennesker og taler om de forkerte ting. Derudover har det været normen at presse leverandører/underleverandører på pris og ikke se på virksomheden bag produkterne. Dette mindset skal vi bevæge os væk fra og derimod bevæge os over mod et samarbejde med tillid, hvor der er åbenhed fra begge parter og skabes en dialog.

Søren præsenterede også fakta på, at det rent faktisk kan betale sig at skabe gode og tillidsfulde leverandørsamarbejder. Studier i bilindustrien viser, at gode leverandørrelationer faktisk godt kan betale sig for virksomheder. Dette kan ses på finansiel performance, men også på, at leverandører, som har et godt forhold til deres kunder, er mere villige til at udvikle og dele ny teknologi med deres kunder. Med andre ord: Der er en business case for leverandørsamarbejde.

Chefkonsulent Lise Walbom fra Dansk Industri præsenterede Dansk Industris projekt Stram Kæden, som handler om at få et tættere samarbejde i forsyningskæden og dermed forøge produktiviteten. Stram Kæden-projektet bygger på, at vi først blive gode til at konkurrere og mere produktive, når vi samarbejder. Produktiviteten er gået i stå i Danmark, og vi bliver udkonkurrereret af dem, vi normalt sammenligner os med. Derfor er det nødvendigt, at vi gør noget ved denne problemstilling, og det er netop det, Stram Kæden-projektet skal være med til at adressere ved at samarbejde med 20 virksomheder om at få dette på agendaen.

I dag har de fleste virksomheder primært et internt fokus, men situationen kræver, at vi får udvidet perspektivet og får startet strukturerede leverandørsamarbejder. Stram Kæden sætter rammen for, at virksomheder kan få talt sammen på en anden måde og optimeret deres forsyningskæde. Opbygningen af succesfulde leverandørsamarbejder kræver fokus på kompetenceopbygning i virksomhederne. Dette kommer til udtryk gennem udvælgelsen af LeverandørUdviklingsAgenter (LUA) i virksomhederne, som skal sikre, at leverandørsamarbejdet stables på benene og kommer til at fungere på den lange bane.

Resultaterne af Stram Kæden-projektet har været meget positive. Indtil nu er der gennem Stram Kæden-projektet bl.a. identificeret potentialer af stor værdi for de deltagende virksomheder. Potentialet i leverandørsamarbejde blev til konferencen også understreget i oplæggene fra Indkøbsdirektør, Flemming Bjørnskov Nielsen fra Louis Poulsen og Adm. Direktør, Jens Bach Mortensen fra Kvist Industries. Begge virksomheder har deltaget i Stram Kæden-projektet og fået store gevinster ved at opbygge tættere leverandørsamarbejder.

Til sidst holdt Director Ida Wandall Andreasen fra Valcon oplæg om, hvordan man kan komme godt i gang med leverandørsamarbejdet og få udnyttet det store potentiale der følger med dette. Arbejdet med leverandørsamarbejde er en forandring – det er en rejse fra a til b. Det er derfor vigtigt, at der tages lederskab på denne forandring.

Forandringsprocessen består af tre elementer: fagligt indhold, mennesker og proces. Det faglige indhold i forandringsprocessen handler om, at leverandørsamarbejdet skal flyttes op på den strategiske agenda, og der skal tænkes bredere end kun omkostninger og logistik for at realisere potentialet i leverandørsamarbejdet. Det handler dermed om at få implementeret leverandørsamarbejdet som en forretningsdisciplin i virksomheden. I forbindelse med mennesker er det vigtigt, at der som en del af forandringsprocessen bliver ændret mindset og skabt en ny kultur. Det er vigtigt, at man sørger for, at man har hele organisationen med og dermed sørger for at få skabt tillid hos leverandørerne ved altid at møde dem med den samme positive tilgang. I forhold til processen er der forskellige virkemidler, som kan bruges til en succesfuld forandring. Disse virkemidler indbefatter, at leverandørsamarbejdet bliver ledelsesmæssigt højt placeret, og man dermed får en stærk sponsor bag forandringsprocessen, at man sætter ambitiøse mål og får skrevet dem ned i handlingsplaner, at man får de vigtigste stakeholdere med i processen, og at man definerer vision, mål og strategi for leverandørsamarbejdet og gør partnerskabet med leverandørerne officielt. Ved at gøre det officielt forpligter begge parter sig til samarbejdet.

Executive Director Benny Madsen fra Valcon rundede dagen af med en opsummering af dagens indhold. Det, der stod klart efter de forskellige indlæg er, at det er nødvendigt med et paradigmeskift for at få udnyttet potentialet ved leverandørsamarbejde – at virksomhederne og leverandørerne begynder at samarbejde på en helt ny måde.