eDiamond Award 2017 har gått till Trelleborgs kommun. Juryns motivering var: ”Socialförvaltningen har en lång tradition av att arbeta i telefon mån-fre och processerna är långa. Tack vare handläggarroboten är process och beslut i enklare frågor effektiviserad så personalen kan få tid med medborgarna. Processer som ex ansökan om städ, trygghetslarm, egenvård, tvätt, personlig assistans LSS är nu automatiserade. I samarbete med kommunens arbetsmarknadsförvaltning har nu resulterat i att försörjningsstödsprocessen är automatiserad. Trelleborgs kommun är först i landet med att ha en handläggarrobot och det här kan gagna hela landet där andra förvaltningsmyndigheter kan följa deras exempel.”

Grattis Trelleborg!

Läs mer om eDiamond Award här

Se video case om vårt arbete med automatiserad handläggning i Trelleborgs kommun här